Studium przypadku

Studium przypadku: Delaware North

Delaware North współpracuje z Compassion in World Farming od 2022 roku, od kiedy firma uznała, że może bardziej zaangażować się w czynienie postępów w związku z chowem bezklatkowym. Korzystając z raportu EggTrack ukazującego firmę na tle konkurencji w branży spożywczej, Delaware North mogła ocenić własne standardy dobrostanu i podjąć dodatkowe kroki w kierunku realizacji celu odpowiedzialnej polityki dobrostanu zwierząt.

Partnerstwo z Compassion

Delaware North współpracuje z Compassion in World Farming od 2022 roku, od kiedy firma uznała, że może bardziej zaangażować się w czynienie postępów w związku z chowem bezklatkowym. Korzystając z raportu EggTrack ukazującego firmę na tle konkurencji w branży spożywczej, Delaware North mogła ocenić własne standardy dobrostanu i podjąć dodatkowe kroki w kierunku realizacji celu odpowiedzialnej polityki dobrostanu zwierząt.

Debbie Friedel, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w Delaware North, skomentowała: "Dostępność produktów i zakłócenia w łańcuchu dostaw mogą stać się prawdziwym wyzwaniem w wypełnianiu naszych zobowiązań dotyczących dobrostanu zwierząt. Dzięki spójnej komunikacji i informacjom zwrotnym w znacznym stopniu skorzystaliśmy z wiedzy i doświadczenia CIWF w przechodzeniu do 100% jaj z chowu bezklatkowego do roku 2023.”

Stawianie czoła przeszkodom

Przechodzenie na system chowu całkowicie bezklatkowego wiąże się z rozlicznymi wyzwaniami. Wyzwania te obejmują ptasią grypę, zakłócenia w łańcuchu dostaw w następstwie pandemii Covid-19, obecne warunki ekonomiczne wpływające na logistykę łańcucha dostaw oraz ogólne koszty wycofywania klatek.

Dalsze komplikacje wynikają z braku możliwości przyjęcia przez Delaware North jednego uniwersalnego podejścia do każdej przeszkody w odniesieniu do danej kwestii czy regionu. Działalność w poszczególnych krajach odbywa się w specyficznych lokalnych warunkach, i Delaware North musiała odpowiednio dostosować się do wszystkich różnorodnych czynników występujących na każdym rynku, na którym działa.

Znajdowanie rozwiązań

Rozmowy z dostawcami miały kluczowe znaczenie dla zapewnienia udanego przejścia z chowu prowadzonego z wykorzystaniem klatek. Dzięki tym rozmowom, Delaware North mogła zapewnić wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom istotne aktualne informacje odnośnie do sposobu, w jaki zamierza dotrzymać terminów zobowiązania dotyczącego przejścia na system bezklatkowy do 2025 r.

Danielle Whisnant, Dyrektor ds. Zarządzania Kategorią Zakupów w Delaware North, zauważa: "Mamy bardzo pozytywne doświadczenia we współpracy z dostawcami, którzy dążą z nami do wspólnego celu chowu bezklatkowego. Otwiera to dostęp do różnych nowych możliwości, w celu zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb naszych klientów. Współpraca opiera się na silnym partnerstwie: częsta komunikacja pomaga zrozumieć potrzeby dotyczące produktu, określić co działa i co musimy ulepszyć; zdefiniować wytyczne dotyczące zamówień, zarządzać komunikacją i szkoleniami w terenie oraz prowadzić ciągły monitoring. Działania te umożliwiają nam pozostanie na dobrej drodze do osiągnięcia naszego celu " 

Stawiając dobrostan zwierząt w centrum swoich standardów odpowiedzialnego pozyskiwania produktów, w swojej pierwszej aktualizacji sprawozdania Delaware North zgłasza znaczące postępy w zakresie produktów z chowu bezklatkowego w globalnej działalności.

 

Stale naprzód

Stephen Harrington, Dyrektor ds. Łańcucha Dostaw w Delaware North podkreślił: "W naszym łańcuchu dostaw wspieramy humanitarne praktyki w całym cyklu życia zwierząt i stale staramy się uczyć od innych i badać nowe podejścia. Pozostajemy zaangażowani w wyznaczanie ambitnych, ale osiągalnych celów i pozyskiwanie produktów z chowu o wyższym stopniu dobrostanu. Kluczową część tego procesu stanowi współpraca z klientami i interesariuszami i bieżące informowanie o wielkich czynionych przez nas postępach"