O raporcie EggTrack

Raport EggTrack ma za zadanie zapewnić, aby firmy branży spożywczej podejmowały i realizowały swoje zobowiązania dotyczące jaj z chowu bezklatkowego, tworzyć przejrzystość na rynku i stać się katalizatorem rozmów między firmami w dążeniu do stabilnego i pomyślnego przejścia do przyszłości bez klatek.

Sześć lat temu Compassion in World Farming wdrożyła raport EggTrack, aby śledzić postępy firm branży spożywczej w wypełnianiu ich zobowiązań do zakupu 100% jaj z chowu bezklatkowego, uznając, że chociaż podjęcie zobowiązania stanowi ważny pierwszy krok, dopiero działania firm podjęte w celu wypełnienia tych zobowiązań mają realny wpływ na kury nioski. Monitorując postępy firm, raport EggTrack identyfikuje liderów i maruderów, zachęca do większej przejrzystości oraz służy jako platforma do głębszego zaangażowania w pracę z Zespołem Compassion Food Business Team, który wspiera firmy w zakresie analiz strategicznych, zasobów technicznych i wiedzy na temat dobrostanu zwierząt.

Compassion in World Farming wdrożyła także raport ChickenTrack. W raporcie pod linkiem 2021 ChickenTrack Report przedstawiono podsumowanie wpływu COVID-19 na rynek i dobrostan ptaków, przegląd ostatnich badań nad rasami oraz format, z którego mogą korzystać firmy do zgłaszania postępów w realizacji swoich zobowiązań do edycji 2022.

Poprzednie Raporty