O raporcie EggTrack

W ostatniej dekadzie wśród konsumentów wzrosła świadomość dotycząca żywności i jej pochodzenia ze względu na troskę o dobrostan zwierząt, zdrowie ludzi i środowisko. Wobec rosnącej potrzeby poprawy dobrostanu zwierząt i częstszego wybierania przez konsumentów zrównoważonej żywności, firmy coraz więcej inwestują w humanitarne traktowanie zwierząt hodowlanych, i zauważamy wzrost liczby firm, które zarówno podejmują zobowiązania dotyczące chowu bezklatkowego, jak i faktycznie je wypełniają dokonując przejścia na produkty z chowu bezklatkowego.

Compassion in World Farming (CIWF) zapoczątkowała publikację raportu EggTrack siedem lat temu w celu monitorowania postępów firm w realizacji zobowiązań dotyczących chowu bezklatkowego, zachęcając do przejrzystości i tranzycji na rynku.

Podjęcie zobowiązania dotyczącego chowu bezklatkowego stanowi pierwszy i ważny krok, ale to postęp czyniony przez firmy i wypełnienie podjętych zobowiązań świadczy o rzeczywistym wpływie na kury nioski.  Śledząc postępy firm z roku na rok, EggTrack identyfikuje liderów i maruderów, zachęca i przyczynia się do zwiększenia przejrzystości, oraz służy jako platforma do głębszego zaangażowania wraz z zespołem Compassion Food Business.

Początkowo rejestrowanie zobowiązań do chowu bezklatkowego ograniczało się do USA i Europy, ale w 2022 r. uwzględniliśmy również zobowiązania i następnie sprawozdania w regionie Azji i Pacyfiku (APAC). Rozważymy dalsze rozszerzenie zakresu geograficznego raportu, gdy firmy podejmą i zgłoszą kolejne zobowiązania.

EggTrack 2023

W raporcie EggTrack 2023 odnotowano wzrost liczby zobowiązań dotyczących chowu bezklatkowego – w tym 9 nowych zobowiązań na poziomie globalnym. 8 firm zrealizowało swoje cele wdrożenia jaj bezklatkowych globalnie. Setki firm branży spożywczej na całym świecie wysłuchały swoich klientów i dobrowolnie zobowiązały się do wspierania przyszłości wolnej od klatek, pomimo braku odpowiedniego ustawodawstwa. Obiecujący jest też fakt, że firmy rozszerzają swoje zobowiązania do pozyskiwania składników na bazie jaj z chowu bezklatkowego, które są tak samo ważne jak jaja świeże lub przetworzone, jednak często są pomijane w deklaracjach firm i sprawozdaniach.

W tym roku zaktualizowano format raportu EggTrack, aby zapewnić bardziej zwięzłe podsumowanie trendów rynkowych w poszczególnych regionach i sektorach. Udostępniono podsumowanie zawierające przegląd najnowszych danych.

 

 

 

 

2022 Raport EggTrack (3,97MB)