Często zadawane pytania

Odpowiedzi na Twoje pytania

 

Czy systemy hybrydowe/combi są dobrą alternatywą dla systemów bezklatkowych?

Systemy hybrydowe (zwane również "zamiennymi" lub "combi") nie stanowią odpowiedniej alternatywy dla prawdziwych systemów chowu bezklatkowego. Systemy te są wielopoziomowymi konstrukcjami z drzwiami, więc chociaż ptaki mogą się przemieszczać przy otwartych drzwiach, system przekształca się w klatkowy, gdy drzwi są zamknięte.

Gdy drzwi są zamknięte, ptaki są trzymane w zamknięciu przy zagęszczeniu porównywalnym z konwencjonalnymi klatkami i brakuje im kluczowych warunków niezbędnych dla dobrostanu kur niosek w systemach bezklatkowych. Systemy combi mają wewnętrzne drzwi i ścianki działowe na każdym poziomie konstrukcji, co uniemożliwia kurom swobodne poruszanie się po całym systemie.

Inne systemy, których należy unikać, to systemy o ograniczonym dostępie, które zamykają kury w określonym obszarze w obrębie poziomów (np. bez dostępu do podłogi kurnika). Kury powinny mieć dostęp do wszystkich poziomów, w tym podłogi, przez cały czas i powinny być zachęcane do swobodnego poruszania się w obrębie poziomów i między nimi.

W poniższych materiałach przedstawiono naukowe podstawy korzyści płynących z przejścia na systemy bezklatkowe oraz stanowisko Compassion w sprawie systemów hybrydowych:

Jaka jest różnica między jajami z chowu bezklatkowego, z wolnego wybiegu i pastwiskowego? (dotyczy tylko USA)

Terminy takie jak "bezklatkowy", "z wolnego wybiegu" i "pastwiskowy" nie mają definicji prawnej w USA. Do producenta jaj należy wykazanie przed USDA wyższych standardów dobrostanu, a wiele czynników pozostaje nieuregulowanych.

W systemach bezklatkowych kury nioski trzymane są zazwyczaj na podłodze kurnika lub woliery, i mogą, ale nie muszą mieć wyjście na zewnątrz. Kury nioski w tych systemach mogą wyrażać naturalne zachowania, takie jak machanie skrzydłami, drapanie i kąpiele piaskowe, w przeciwieństwie do kur niosek stłoczonych w systemie klatkowym.

Systemy chowu na wolnym wybiegu muszą zapewniać pewien dostęp do terenu na zewnątrz, choć przepisy nie określają warunków i przestrzeni takiego terenu. Jaja z chowu pastwiskowego uznaje się powszechnie za jaja o wyższym standardzie, ponieważ zapewniają więcej miejsca na kurę niż systemy chowu na wolnym wybiegu.

Ponieważ terminy te nie mają definicji prawnej, ważne jest zrozumienie i przestrzeganie znaczących certyfikatów dobrostanu zwierząt. Więcej informacji na temat certyfikatów zewnętrznych i ich wymagań przedstawiono na stronach internetowych Compassion in World Farming "Learn the Labels".

Czy zobowiązania dotyczące chowu bezklatkowego i postępów w przechodzeniu na ten chów muszą być publikowane?

Tak, zobowiązania i wszelkie późniejsze sprawozdania muszą być ujawnione publicznie w celu uwzględnienia w raporcie EggTrack (nie mogą być przekazywane prywatnie). Ta przejrzystość jest jednym z kamieni węgielnych raportu EggTrack, ponieważ publiczne sprawozdania z postępów pokazują, że firma odpowiada za swoje zobowiązania. Publiczna sprawozdawczość informuje inwestorów, klientów i innych kluczowych interesariuszy, że firma poważnie traktuje swoje cele w zakresie odpowiedzialności społecznej. Ujawnienie postępów pokazuje, że firma nadała odpowiedni priorytet swoim zobowiązaniom w zakresie dobrostanu zwierząt.

Jakie są różnice między poszczególnymi kategoriami jaj?

W tym roku w raporcie EggTrack uwzględniliśmy cztery kategorie jaj opisane w dziale Metodologia.

Dlaczego należy składać sprawozdania dotyczące zakupionych jaj, a nie sprzedanych jaj?

Sprawozdania firm muszą obejmować wszystkie jaja używane w łańcuchu dostaw firmy, w przeciwnym razie nie będą w pełni reprezentatywne dla wszystkich zakupionych jaj i brakować będzie przejrzystości w zakresie jaj z chowu klatkowego w łańcuchu dostaw firmy.

Czy nadal powinno się zgłaszać przypadki  stagnacji w postępach lub niewielkiego regresu z powodu ptasiej grypy?

Tak, Compassion zdaje sobie sprawę, że przez ostatnie kilka lat wiele czynników środowiskowych i geopolitycznych wpływało na pozyskiwanie jaj, i jest świadoma tego wpływu na postęp tranzycji do produkcji bezklatkowej.

Pomimo tego nadal zachęcamy do składania sprawozdań, nagłe zaprzestanie ich składania może mieć negatywny wydźwięk, zwłaszcza jeśli brakuje komunikacji na temat przyczyn spowolnienia postępów. Brak sprawozdań prowadzi zainteresowane strony do przekonania, że firma porzuciła zobowiązanie, a nie, że zobowiązania są wypełniane, chociaż w tempie wolniejszym niż pożądane.